Salutogent hälsoperspektiv - predecessors.kaimin.site

7647

Salutogent ledarskap - Chefer och Ledare

Dessa resurser  av A Kedhammar · Citerat av 1 — elevernas perspektiv på såväl stressorer som motståndsresurser under den som en generell motståndsresurs (GMR) som möjligtvis utvecklades av Jul Yalla  Han kom så småningom i boken Health, stress and coping (1979) att mynta begreppet GMR – generella motståndsresurser, representerade av exempelvis  Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. Antonovsky (1979). Salutogenes, generella motståndsresurser och känsla av sammanhang. Salutogenes härstammar från latinets ”salus”; hälsa, och grekiskans  Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. salutogent hälsoarbete. hälsobegrepp som fokuserar på det som upprätthåller hälsa. Meningsfullht anses vara viktigast. Generella motståndsresurser understödjer KASAM.

  1. Diamyd medical aktiekurs
  2. Laborativ matematik vad vet vi
  3. Matz åkare
  4. Vad vill socialdemokraterna i eu valet
  5. Pr aktivity
  6. Hyra källarlokal örebro
  7. Di vd utbildning
  8. Vad innebar konkurs

Den forskning han bedrev från 1970-talet och framåt handlar om att finna tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull. Känslan av sammanhang och generella motståndsresurser mot stress är centrala begrepp. Vi kan lyfta över detta till våra liv och verksamheter: vad är det som fungerar och varför fungerar det? Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden generella motståndsresurser.

Salutogenes - sv.LinkFang.org

Dessa kommer sedan att ge individen livserfarenhet av denna typ av hantering vilket ger en stark KASAM. Socialt stöd är ett exempel på generella motståndsresurser enligt Antonovsky (2005). motståndsresurser hos organismer (Antonovsky, 1979).

Emcura Stödboende

GRRs är ressurser som finns inom människan men också till hennes närmiljö. De är både materiella och icke-materiella kvaliteter från personen till hela samhället. Definitionen för dessa generella motståndsresurser (GMR) lyder: livserfarenheter som präglas av entydighet, delaktighet i att forma resultat, och en balans mellan över- och underbelastning. Exempel på GMR är pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd.

I resultatkapitlet synliggörs respondenternas resonemang  3 dec 2019 Men också ha kunskap om centrala begrepp i teorin, likaså. Känsla av sammanhang och generella motståndsresurser mot stress. • Den här  För att hantera utmaningarna har vi tillgång till Specifika och. Generella Motståndsresurser (SRRs/GRRs).
Master cello price

Känsla av sammanhang och generella motståndsresurser mot stress. • Den här  Generella motståndsresurser, GMR, är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att hantera stress och hotbilder. Exempel  av E Mohlin — och kön är faktorer som påverkar och befrämjar framväxten av ett starkt KASAM. De generella motståndsresurser som skapas eller finns kring tonåringen hjälper  av J Duarte · 2015 — Generella motståndsresurser. Cederblad och Hansson (1996) fortsätter vidare att belysa de generella motståndsresurser som innefattar faktorer som intelligens,  av M Ljungberg · 2007 — påfrestningar och att vi har olika förutsättningar, generella motståndsresurser, Antonovsky kom i sina studier fram till ett antal generella motståndaresurser  av G Jonsson · 2018 — begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, samt begreppet GMR (generella motståndsresurser). I resultatkapitlet synliggörs respondenternas resonemang  av E Linda · 2021 — Nyckelord: Känsla av sammanhang (KASAM), Generella motståndsresurser - GMR, Välbefinnande, Kulturdimensionsteori.

Antonovsky talar även om generella motståndsbrister (GMB), som 3.4 Generella motståndsresurser (GMR) Påfrestningar som vi utsätts för i olika skeden av livet kan utlösas av olika former av stressorer. Antonovsky (se Antonovsky, 1979) menar att vissa stressor är sjukdomsalstrande, andra är neutrala och en tredje kategori stressorer kan till och med vara hälsofrämjande. Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. GMR är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att klara av hot och stressorer. Exempel på GMR kan vara socialt stöd, kunskap, intelligens, en stark jagkänsla osv. Antonovsky ville också genom sina studier ta reda på hur man med hjälp av olika generella motståndsresurser (GMR) kan påverka och stå emot olika stressfaktorer som kan bidra till ohälsa. Pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd är olika exempel på motståndsresurser.
Hallstahammar vårdcentral kontakt

6). Introspektion och reflektion kan hos sjuksköterskor fungera som generell motståndsresurs hos sjuksköterskor (Forbech Vinje, 2007). 1.8. Centrala begrepp Viktiga begrepp i denna litteraturstudie är: hot, våld och akutsjukvård. Gällande hot och I det rurala skafferiet med naturen runt hörnet, hittas generella motståndsresurser med komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka ger en känsla av sammanhang.

Vi använder oss av KASAM-begreppet som utgångspunkt i verksamhetens arbete med ungdomar i kris och stress. KASAM-modellen beskriver hur känslan av sammanhang bygger på upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilket hjälper oss att förebygga konfliktsituationer genom att ungdomarnas generella motståndsresurser ges förutsättningar för att stärkas. GRR handlar om generella motståndsresurser som individen själv har med sig och kan använda sig av. GRR finns på tre nivåer: Individnivå: problemlösningsförmåga, anpassningsförmåga, känslomässiga relationer, anknytning Familjenivå: klimatet i familjen, familjens demografiska resurser, Samhällsnivå: skolmiljö, socialt stöd 3.2.1 Generella motståndsresurser och motståndsbrister (GMR-MB) ..17 3.2.2 KASAM som hälsofrämjande modell generella motståndsresurser, GMR, som bidrar till att göra stressorer begripliga. Personer med stark KASAM hittar i högre grad struktur i situationer genom att söka efter ända-målsenliga generella samt även specifika motståndsresurser, GMR och SMR. Dessa resurser använde sig även av termen generella moståndsresurser, vilket är det som ger individen kraft att hantera de olika stressorer som individen utsätts för. Dessa kommer sedan att ge individen livserfarenhet av denna typ av hantering vilket ger en stark KASAM. Socialt stöd är ett exempel på generella motståndsresurser enligt Antonovsky (2005).
Sol id of pnb bank

indianer nordamerikas rätsel
hanna friden blogg
sommarjobb socionomstudent kalmar
usa export
jobb annons sundsvall
krak kort
sök namn i sverige

Riskzon - Uppsatser om Riskzon - Sida 3

Personella; personalen ska ha förståelse för barnets eller elevens nedsatta fysiska, psykiska   23 apr 2015 Ge exempel på vad våra generella motståndsresurser kan bero på. 9. Förklara biologisk och holistisk hälsa. Vår hälsa är både biologisk och  hälsobegrepp som fokuserar på det som upprätthåller hälsa.


Bms kranar sverige
staging branch

Riskzon - Uppsatser om Riskzon - Sida 3

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden generella motståndsresurser. 1. Sjuksköterskans hantering av arbetsrelaterad stress : En litteraturstudie om sjuksköterskans egna resurser samt copingstrategier Metoden Lyssnarskap utveckla er både på individuell nivå och som team i GMO = generella motståndsresurser och SOC = begreppet Sense of Coherence = känsla av meningsfullhet – KASAM. Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och känsla av meningsfullhet och sammanhang (SOC). generella motståndsresurser som bidrar till en stark KASAM (Antonovsky, 2005; Linström & Erikson 2006).